Chopin Salon #54 - Pan Tadeusz Szermer Kinga Kowalczyk

Jan 17th 730pm Free admission  - Pan Tadeusz Szermer,  od ponad 65 lat zwiazany z moim rodzinnym miasteczkiem, Bielawa, wspominany jest głównie jako trener sportowy.   
 
    Dzisiaj,  siedząc w swoim maleńkim pokoiku, na pytanie, dlaczego ludzie Go słuchali, pan Tadeusz Szermer odpowiada:  „Tego właśnie ja nie wiem." Aby znaleźć odpowiedź na to intrygujące mnie pytanie, spotykam się z przyjaciółmi i byłymi wychowankami pana Szermera.  Zapiski pana Tadeusza czyta Stanisław Wojciech Malec.

 

And in keeping with the tradition of Chopin Salon, the evening includes short recital of F. Chopin by Macedonian pianist, Jana Pavlovska.01/17/12 - 01/17/12

730pm - Free


Pan Tadeusz Szermer,  od ponad 65 lat zwiazany z moim rodzinnym miasteczkiem, Bielawa, wspominany jest głównie jako trener sportowy.   


    Przez  ponad 30 lat  swojej pracy trenerskiej wychował On wielu mistrzów Polski w lekkoatletyce i setki miłośników sportu. Historia i osiągnięcia pana Szermera sięgają jednak o wiele dalej.  W czasie wojny był on aktywnym członkiem patriotycznych organizacji podziemnych: Szarych Szeregów i Armii Krajowej, w których z zaangażowaniem walczył o w pełni wolną i niepodległą Polskę.


    Przez powojenne dziesięciolecia pracy w harcerstwie  i sporcie uczył powierzoną sobie młodzież patriotyzmu i polskich tradycji, podkreślał ważność pracy zespołowej i wytrwałości w działaniu, a przede wszystkim stawiał na wartość każdego człowieka  z osobna.


    Dzisiaj,  siedząc w swoim maleńkim pokoiku, na pytanie, dlaczego ludzie Go słuchali, pan Tadeusz Szermer odpowiada:  „Tego właśnie ja nie wiem." Aby znaleźć odpowiedź na to intrygujące mnie pytanie, spotykam się z przyjaciółmi i byłymi wychowankami pana Szermera.  Zapiski pana Tadeusza czyta Stanisław Wojciech Malec.

And in keeping with the tradition of Chopin Salon, the evening includes short recital of F. Chopin by Macedonian pianist, Jana Pavlovska.

 

Chopin Salon events are supported in part by Wspolnota Polska, Zywiec Beer, Kasia Deli and Oakmill Bakery.   To have your own Salon event please contact us at 773-278-1500.

Director
Kinga Kowalczyk

Production
Cinematography - Boguslaw Sobota, Lukasz Artur Pasiut and Kinga Kowalczyk; Editing - Kinga Kowalczyk; Original Music - William L Cox; Produced - Kingplusa Productions; Co Produced - Miejska Bilioteka Publiczna w Bielawie

Tags: Film, Polish, New Europe, 2012