BAL W OPERZE Teatr Nasz

TEATR NASZ z Chicago zaprasza na spektakl „Bal w operze" w inscenizacji i reżyserii Andrzeja Krukowskiego.
Ten poemat Tuwima, choć napisany lekko i rytmicznie, ze względu na tematykę jaką ze sobą niesie, sprawia reżyserom niemałe trudności realizacyjne. Andrzejowi Krukowskiemu, dzięki Jego niesamowitej wizji udało się temu tekstowi nadać drugi wymiar. Spektakl pomimo, że grany po polsku, jest tak bogaty wizualnie, że widz władający innym językiem będzie poruszony obrazem, który zobaczy. Momentami zabawnym, ale przede wszystkim wzruszającym i skłaniającym do krytycznego myślenia.


Ten spektakl nie pozostawia nikogo obojętnym na to co zobaczy.


Jak napisał Piotr Kukuła w recenzji dla Dziennika Związkowego „ten spektakl po prostu trzeba przeżyć".

„Bal w operze" to katastroficzny poemat Juliana Tuwima, przez wielu krytyków oceniany jako arcydzieło XX-wiecznej literatury polskiej. Napisany w 1936 roku, w całości wydany dopiero w 1982 roku.


Datek/Kotylion: $38

 

 

buy tickets

01/05/19 - 01/05/19

godz. 20:00


„BAL W OPERZE" JULIANA TUWIMA


„Bal w Operze" to katastroficzny poemat Juliana Tuwima, przez wielu krytyków oceniany jako arcydzieło XX-wiecznej literatury polskiej. Napisany w 1936, w całości wydany dopiero w 1982 roku.


Treścią poematu jest sprzeciw wobec rodzącego się w latach dwudziestych faszyzmu i sanacji, krytyka współczesnego państwa i pieniądza będącego instrumentem zezwierzęcenia ludzi.


„Bal w Operze" to bardzo ostry i znakomity, pełen językowych smaczków i maestrii pamflet na kapitalizm, ujęty w karykaturalno-groteskową hiperbolę o katastroficznym wymiarze.

 

Mówi o degradacji symboli, o procesie liberalizacji. Zasada „wszystko na sprzedaż" oraz inne cechy kultury masowej tak zatarły granice pomiędzy sacrum i profanum, że zniszczyły religijne i narodowe kody kultury organizujące życie świata.

 

„Bal w Operze" to sąd nad rzeczywistością i zapowiedź kresu świata, który budował swój porządek moralno-prawny na Biblii. Miejsce porządku zajmuje chaos, a świat zabawą i nierządem stoi.

 

Tematyka poematu jest zawsze aktualna, bo Tuwim przywołuje tyranów epoki, którzy wykorzystują rozrywkę jako środek uwodzenia mas i przeciwdziałania buntom. Gdy nie ma wolności i chleba, trzeba dać ludziom igrzysk.


 

Author
JULIAN TUWIM

Director
REŻYSER/DIRECTOR: Andrzej Krukowski; DYREKTOR ARTYSTYCZNY/ARTISTIC DIRECTOR: Agata Paleczny

Performers
OBSADA/PERFORMERS: ELŻBIETA KASIŃSKA ; SARA KRUKOWSKA ; ANDRZEJ KRUKOWSKI ; MARZENA LISKOWICZ; AGNIESZKA LUBOWICKI; EDYTA ŁUCKOŚ; MAREK ŁUCKOŚ; MAGDALENA MIŚKOWIEC ; ALDONA OLCHOWSKA; AGATA PALECZNY; AGNIESZKA SARRAFIAN; IWONA SZEWCZYK ; PATRYCJA TYSZKA; KATARZYNA ŻYTKIEWICZ

Production
ASYSTENT REŻYSERA/DIRECTOR’S ASSISTANT: Aldona Olchowska; SCENOGRAFIA/SCENOGRAPHY: Andrzej Krukowski ; KONSULTACJA KOSTIUMOWA/COSTUME CONSULTATION: Maryla Pawlina; KONSULTACJA CHOREOGRAFICZNA/CHOREOGRAPHY CONSULTATION: Marzena Pol; PRODUCENT/PRODUCER: Andrzej Krukowski; ŚWIATŁO/LIGHTS: ULALA Productions, Ula Michalowska; NAGŁOŚNIENIE/SOUND: Andrzej Krzysztofiak; STUDIO NAGRAŃ/RECORDING STUDIO: Mitch Bochnak Production

Tags: Polish, Theater, , 2019